Escorxador Municipal


En aquesta imatge de l'escorxador encara inacabat, podem veure a baix, a l'esquerra, l'edifici del rentador municipal 
Els orígens de la creació del primer escorxador municipal a Figueres es remunten a l’existència d‘un escorxador a l’antic carrer de l’Escorxador ell,d'on agafava el nom,  i que, poc després de la desamortització de l'any 1835,va ser traslladat a l’horta de l’ex- convent de Caputxins, al carrer de Rec Arnau on hi havia molta aigua. Con sigui que a l’antic convent també hi havia acollit tropes militars, aquestes es queixaren de les males olors i l’ajuntament va decidir fer un nou edifici al carrer Eres de la Vila, prop de la riera Galligants i gairebé als afores de la vila.   

Façana de l'escorxador i carrer Eres de la Vila, a l'esquerra
(targeta postal A.B.)
El 1902 es va decidir cobrir la riera i, després de ser enderrocat l'edifici, es va encarregar a l’arquitecte Josep Azemar una nova construcció, que va convertir en un edifici de arquitectura modernista catalana, declarada d'interès local el1974.
L’edifici va  funcionar com a escorxador fins a l'any 1976. Poc després es va convertir la part esquerra de la edificació en el mercat del peix, equipament amb el que Figueres no gaudia  des del tancament de l’anterior edifici de les peixateries, a la plaça del Teatre. Durant un temps també va tenir la funció de bàscula pública.
L'edifici va ser reabilitat l'any 1988,  i l'any 1991, va  començar a funcionar la part dreta com a seu de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà.
L'any 2010 comença la consolidació de l'edifici, ja que presentava problemes a la coberta, i el 8 de març de 2013 s’inaugurà  l'Antic Escorxador de Figueres, amb el nom de “Casa Empordà” per acollir exposicions i activitats culturals. . El 2015, va veure la llum el darrer projecte de reconversió de l'escorxador, per tal d’adequar i traslladar l'Oficina de Turisme.
Finalment l'any 2019 es va procedir a adequar tot l’entorn, suprimint les places d‘aparcament, i una nova pavimentació a la plaça.
Pel que fa a l’edifici , aquest és d'obra vista, amb incorporacions d'elements ceràmics de tipus popular a les façanes i cobertes. El mòdul central conté elements decoratius simètrics amb tres arcs de mig punt amb dovella clau destacada i un òcul entre els arcs. Fris ceràmic a la imposta dels arcs. La planta baixa presenta cornisa emmerletada amb decoracions ceràmiques de botons. El pis superior es troba més endarrere que la façana. Cal destacar la finestra amb tres obertures amb arc de mig punt. Coberta a dues aigües. A l'interior la distribució responia a la funcionalitat d'un escorxador.


Vista general de l'ediffi amb la plaça resultant del cobriment de la riera (targeta postal foto J.V.)

Comentaris

Entrades populars